Công ty cổ phần kỹ thương 3C
Chuyên gia bán lẻ - rẻ cho người dùng

Mục đích thu thập thông tin

Mục đích Thu thập thông tin:         

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm: Họ tên, Địa chỉ giao hàng, Địa chỉ Email, Số điện thoại cố định, Số điện thoại di động, Ngày sinh, Giới tính         

Đối với các giao dịch thanh toán qua cổng thanh toán trực tuyến, Công ty Chúng tôi không lưu trữ thông tin Số tài khoản, số thẻ ngân hàng của khách hàng, những thông tin này sẽ được cổng thanh toán lưu trữ để phục vụ việc đối soát giao dịch.         

Thông tin cá nhân khách hàng sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:             

Giao hàng cho quý khách đã mua tại Công ty Chúng tôi    

Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng             

Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm             

Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của quý khách. Ngoài ra, Công ty Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của quý khách cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng (nếu có sau này); xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của quý khách;