Công ty cổ phần kỹ thương 3C
Chuyên gia bán lẻ - rẻ cho người dùng

Cách bố trí hệ thống phân phối khí nén

 Nhiệm vụ của hệ thống phân phối khí nén:

Hệ thống phân phối khí nén có nhiệm vụ chuyển không khí nén từ máy nén khí đến đến khâu cuối cùng để sử dụng ví dụ như động cơ khí nén, máy nâng dùng không khí nén, xy lanh khí.... Truyền tải không khí nén thực hiện bằng hệ thống ống dẫn khí nén.

Yêu cầu:

Đảm bảo áp suất, lưu lượng và chất lượng khí nén cho nơi tiêu thụ. 

Chọn cách bố trí hệ thống mạng đường ống:

Thường có 2 cách bố trí hệ thống mạng đường ống như đã nêu ở trên, thì từ sơ đồ mặt bằng của nhà máy chọn vị trí đặt trạm nguồn cấp. Vị trí của máy nén khí có ảnh hưởng lớn đến chất lượng cung cấp khí nén vào hệ thống phân phối vì vậy nó cần được đặt ở vị trí đảm bảo các điều kiện sau:

- Khô và mát, để đảm bảo hạn chế lượng hơi nước hút vào.

- Phòng đặt máy nén khí phải cao rộng và thoáng.

- Ít bụi để tránh làm nghẹt bộ lọc khí và hệ thống làm mát. Với hệ thống làm mát bằng nước thì nên bố trí vị trí đặt ở đầu nguồn nước làm mát tuần hoàn. 

- Thông gió đầy đủ để lượng khí nạp vào máy nén không bị hạn chế, đồng thời điều kiện làm mát sẽ tốt hơn. 

- Không gian lắp đặt phù hợp để thuận tiện trong việc bảo trì, sửa chữa. Từ đây đưa ra phương án bố trí mạng đường ống đi tới các hệ thống, thiết bị sao cho tối ưu nhất.